Nationell forskningsplattform

nfp-hemsida

KTH och Chalmers har tillsammans med sex skogsföretag, BillerudKorsnäs, Holmen, SCA Forest Products, Stora Enso, Sveaskog och Södra, initierat en satsning för att skapa en nationell forskningsplattform som ska bidra till att utveckla området bio-baserade material och förverkliga den gröna omställningen av industrin. Utvecklingen av den nationella forskningsplattformen bedrivs som ett etableringsprojekt relaterat till WWSC.

Målsättningen med detta arbete är att skapa en kraftfull, långsiktig och sammanhållen forskningsplattform inom området bio-baserade material och kemikalier från skogsråvara. Detta skall vara ett bidrag till att möjliggöra visionen om ett koldioxidneutralt samhälle och omställningen till en bio-baserad ekonomi, och en viktig del i att göra den svenska skogsbaserade industrin ännu mer kunskapsbaserad och konkurrenskraftig för framtiden.

Plattformen skall leverera unika forskningsresultat i kombination med nya kompetenser och utbildning, vilket bland annat skall resultera i en ny generation av ingenjörer och forskare som kan bidra till utvecklingen av den framtida svenska skogsindustrin. Plattformen skapas som ett gemensamt åtagande mellan industrin, akademin och staten. Den nationella forskningsplattformen skall vara tillgänglig för forskare från universitet, institut och företag.

 

Kontakt

Anna Bergstrand          Chalmers

Daniel Söderberg         KTH

Magnus Wikström        BillerudKorsnäs

 

Mer information

Nationell forskningsplattform, bakgrund och beskrivning

Nationell forskningsplattform, inspel till forsknings och innovationspropositionen

Debattartikel i NyTeknik

ForMAX

logos